Ordinea de zi a ședinței din 01.08.2018

Lun ,Octombrie 16, 2017 - 13:21

ORDINEA DE ZI

 A ŞEDINŢEI CCA 

DIN 15 AUGUST 2018

Mun. Chişinău                                                                                                                          Ora: 14:00

NR.

CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

  1.  

Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „ARTOBAGO” SRL pentru studioul de televiziune „ARTOBAGO”

 

DCD

T. CANȚER

  1.  

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie

 

DCD

T. CANȚER

  1.  

Cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie

 

DCD

T. CANȚER

  1.  

Cu privire la aprobarea Concepției generale a serviciului de programe pentru postul de radio
„Autoradio/ Avtoradio”

 

DGLAM

L.VIZIRU

  1.  

 

Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale

 

DGLAM

L. GUȚU