ÎN ATENȚIA RADIODIFUZORILOR AFLAȚI SUB JURISDICȚIA REPUBLICII MOLDOVA!

Vin ,Septembrie 15, 2017 - 16:03

În contextul reformelor în domeniul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public și de promotor al extinderii produsului informațional audiovizual autohton în serviciile de programe ale radiodifuzorilor, atenționează posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova că din data de 1 octombrie 2017 intră în vigoare noile modificări la Codul audiovizualului.

Astfel, articolul 11 – Protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național, prevede expres:

(2)Produsul autohton va cuprinde cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie și va fi difuzat exclusiv (în totalitate) în intervalul orelor 06.00-24.00. Cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, dintre care cel puțin 4 ore – în limba de stat”.

(3) Radiodifuzorii care au drept scop obținerea de resurse financiare exclusiv din distribuție nu au dreptul să plaseze publicitate, cu excepția cazurilor în care respectă prevederile alin (2).

Așadar, serviciile de programe de radio și televiziune cu acoperire națională vor asigura 8 ore de produs autohton pe tot parcursul zilei, dintre care cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, iar cel puțin 4 ore – în limba română. Totodată, radiodifuzorii care retransmit serviciile de programe ale unor posturi de radio sau TV din străinătate și nu vor avea 8 ore de produs autohton nu vor fi putea difuza spoturi publicitare.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, fiind autoritatea care se ghidează în activitatea sa în exclusivitate de prevederile Codului audiovizualului, va supraveghea cu strictețe modul în care radiodifuzorii naționali vor asigura implementarea legislației naționale audiovizuale în beneficiul consumatorilor de programe, dar și al dezvoltării produselor mediatice locale.

Concomitent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului reamintește că până la 01 octombrie 2017, radiodifuzorii au obligația să prezinte la CCA o nouă Grilă de emisie (Decizia nr. 17/119 din 21 iulie 2017) și Concepția generală a serviciului de programe (Decizia nr. 17/120 din 21 iulie 2017), cerințe ce decurg din necesitatea respectării de către titularii licențelor de emisie radio și TV a prevederilor art. 11 pct. (2) din Codul Audiovizualului.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului își reiterează  ferma convingere că noile modificări la Codul audiovizualului vor contribui semnificativ, cu competenţă şi exigenţă, la dezvoltarea producţiilor autohtone de programe și emisiuni, stimulând și cultivând în rândul publicului larg creația autentică culturală și națională, valorile și principiile democratice, adevărul și demnitatea umană.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul