CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE

Mar ,Februarie 28, 2017 - 17:02

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

1.   Șef Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă, contabil-șef;

       Telefon: (022)24-39-09, (022)27-75-51;

e-mail: office@cca.md; t.ermurachi@cca.md

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

persoana de contact – Tatiana ERMURACHI, șef interimar al Serviciului             resurse umane.

 

Data limită de depunere a Dosarelor – 25 septembrie 2017.