Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Vin ,August 03, 2018 - 16:37

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

1.   Consultant, Direcţia monitorizare radio,

2.    Consultant, Direcţia monitorizare TV,

3.    Specialist superior, Direcţia monitorizare TV;

4.    Specialist superior, Direcţia monitorizare radio;

5.    Specialist, Direcţia monitorizare TV,

6.    Specialist, Direcţia monitorizare radio,

7.    Specialist, Direcția control și digitalizare;

8.    Șef adjunct, Direcția juridică și reglementări;

9.    Auditor intern superior, Serviciul audit intern;

10.Consultant, Serviciul comunicare si relatii cu publicul.

        Telefon: (022)24-39-09

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

Data limită de depunere a Dosarelor – 26 decembrie 2018.