Comunicat de presă. Ședința publică a CCA din 01.12.2017 (II)

Vin ,Decembrie 01, 2017 - 17:48

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 01 decembrie 2017, într-o nouă ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018. Astfel, TRM („Moldova-1”, „Moldova-2” și „Radio Moldova”) își propune ca obiective  creșterea calității programelor televizate; ataşarea publicului din zonele urbane; creşterea volumului de emisie al programelor sportive; diversificarea emisiei prin intermediul coproducţiilor şi al achiziţiilor de produse mediatice de la producători independenţi; producerea  ciclului de emisiuni de dezbateri cu participarea tuturor partidelor înregistrate în Republica Moldova; producerea unui șir de programe care să reflecte viața cetățenilor RM ce trăiesc și muncesc/studiază peste hotare; se va acorda mai multă atenție etniilor; sporirea volumului programelor culturale, educative, juridice; promovarea filmului documentar la TV.

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că discuția din cadrul ședinței a fost una consistentă, axată pe cele mai importante problematici și aspecte care vizează activitatea radiodifuzorului public. Per ansamblu, activitatea Companiei „Teleradio-Moldova” este una apreciabilă, ținând cont de condițiile reale în care activează radiodifuzorul public, cum ar fi partea de tehnologizare, financiară, dar și obiectivele îndrăznețe propuse pentru anul 2018. CCA a oferit aviz la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public și de promotor al extinderii produsului informațional audiovizual autohton în serviciile de programe ale radiodifuzorilor, a decis monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de radio „Radio Moldova”, „Radio Sport”, „Muz FM”, „MICUL SAMARITEAN”, „Radio 21”, „Radio Poli Disc – Новое Радио”, „RADIO PLAI”, „Hit FM”, „Europa Plus Moldova”, „Radio 7/ Радио 7”, „Vocea Speranței”, „Jurnal FM”, „Radio.md”, „KISS FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”, „Radio ONE”, „Univers FM”, „Megapolis FM”, „Publika FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Radio Alla”, „Like FM – Русское радио”, „Noroc”, „Maestro FM”, „Radio Chişinău”, „Radio ZUM”, „Radio 911”, „Datina FM”, „Naţional FM Cultural” și  „Radio Studentus” la capitolul respectării prevederilor art. 11 alin. (2) și alin. (3) din Codul audiovizualului, pe parcursul a 24 ore fiecare.

Tot în cadrul ședinței, CCA a lansat un apel pentru un nou Concurs de proiecte de programe realizate de radiodifuzorii ce emit prin eter și cablu în localitățile Republicii Moldova și care nu au beneficiat de surse financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor la concursul recent încheiat pentru anul 2017. În cazul radiodifuzorilor din municipiile Chișinău și Bălți, pot participa doar cei care difuzează prin cablu și în a căror Concepție generală a serviciului de programe/Grilă de emisie nu este prevăzută retransmisia sau preluarea emisiunilor din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova.

Temele propuse sunt de un interes public major: Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen; și Neglijența părinților – factor de risc în creșterea și educarea copilului.

Perioada de depunere a dosarelor: 10 zile din momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul