Comunicat de presă

Mie ,Decembrie 06, 2017 - 10:00

Pe data de 30 noiembrie curent, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit scrisoarea nr. 01/11/17 din 29.11.2017, semnată de președintele AO Media Alternativă, Morari Natalia, în care este reiterată situația privind amânarea cesiunii licenței de emisie a postului de televiziune TV8 către AO Media Alternativă, fiind solicitată și o întrevedere cu conducerea CCA, la care ar urma să participe membrii Consiliului de Observatori al postului de televiziune TV8 și reprezentanții partenerilor de dezvoltare.

În acest context, prezentăm opiniei publice poziția CCA la acest subiect. Acționând în limitele atribuțiilor legale ale autorității de reglementare a domeniului, CCA a adoptat Decizia nr. 23/161 din 27 septembrie 2017  Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată ANALITICMEDIA-GRUP SA pentru postul de televiziune TV8. În conformitate cu prevederile art.18, 23, 26, 27, 39-41 din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2016 a Parlamentului Republicii Moldova, și a actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis amânarea cererii de cesionare de la ANALITICMEDIA-GRUP SA către AO Media Alternativă până la pronunțarea unei decizii judecătorești definitive.

Concomitent, înțelegând și, implicit, asumându-ne misiunea de a contribui la crearea unui cadru propice pentru activitate în beneficiul radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, CCA a demarat un dialog susținut cu  organizațiile din domeniul drepturilor de autor cu care se află în prezent în litigiu economic ANALITICMEDIA-GRUP. Ne propunem pe căi legale să mediem acest conflict, în sensul atingerii unui consens, care ar permite finalmente satisfacerea cesiunii licenței de emisie a postului de televiziune TV8 către AO Media Alternativă, fără însă a provoca o eventuală acționare în judecată a CCA de către organizațiile din domeniul drepturilor de autor. Demersul nostru se bazează în exclusivitate pe acționarea în calitate de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice și a drepturilor consumatorului de programe. Stadiul discuțiilor este unul avansat, în măsură să se soldeze cu rezultatul scontat. În aceste condiții, o eventuală întrevedere a conducerii CCA cu membrii Consiliului de Observatori al postului de televiziune TV8 și reprezentanții partenerilor de dezvoltare, la care cu obligativitate ar urma să fie prezente și organizațiile din domeniul drepturilor de autor cu care se află în prezent în litigiu economic ANALITICMEDIA-GRUP, considerăm că ar precipita lucrurile și va fi total neproductivă și neavenită, putând periclita iremediabil stadiul avansat al discuțiilor prezente între CCA și  respectivele organizații din domeniul drepturilor de autor. Despre purtarea acestor discuții și despre rezultatele intermediare ale acestora, CCA i-a informat sistematic, cu ocazia întrevederilor avute, pe reprezentanții misiunilor diplomatice din țara noastră, inclusiv Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Ambasada SUA la Chișinău.

În scopul renunțării și neadmiterii pe viitor a unor eventuale speculații, cât și al menținerii unui climat de încredere mutuală, rugăm respectuos reprezentanții AO Media Alternativă să renunțe la acreditarea ideii că alocarea granturilor din partea fundațiilor și organizațiilor internaționale care susțin financiar presa din țara noastră este condiționată cu obligativitate de cesionarea licenței de emisie, or, acest fapt nu corespunde totalmente realității, fapt confirmat nouă de reprezentanții misiunilor diplomatice din țara noastră, inclusiv Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Ambasada SUA la Chișinău.

Cu această ocazie, reamintim tuturor radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova prevederile articolului 18 din Codul audiovizualului RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE, care stipulează expres:

(1)   Transmisia și retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, în conformitate cu legislația privind dreptul de autor și drepturile conexe.

(2)   Radiodifuzorii sunt obligați să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autori și drepturilor conexe, fie cu reprezentanții acestora sau cu organizațiile de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe, potrivit împuternicirilor și licențelor deținute.

Menționăm că în conformitate cu prevederile anexei la Licența de emisie, „titularul licenței de emisie își desfășoară activitatea în condițiile respectării Constituției Republicii Moldova, Codului Audiovizualului, Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, Codului Electoral, Codului de conduită al radiodifuzorilor, Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și altor acte legislative și normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, Legii Publicității”.

Pornind de la cele enunțate, dialogul purtat de CCA cu organizațiile din domeniul drepturilor de autor cu care se află în prezent în litigiu economic ANALITICMEDIA-GRUP se înscrie plenar în paradigma înțelegerii și abordării propriilor atribuții, în sensul exercitării misiunii prescrise de legislație, contribuind decisiv la fortificarea domeniului comunicării audiovizuale pe principii democratice.

            Serviciul Comunicare și relații cu publicul