COMUNICAT DE PRESĂ

Mie ,Septembrie 27, 2017 - 12:44

CCA DEZAVUEAZĂ EVALUĂRILE API, CUPRINSE ÎN CEL DE-AL DOILEA RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND REALIZAREA ANGAJAMENTELOR ÎN DOMENIUL MASS-MEDIA, ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului își exprimă dezacordul față de evaluările prezentate de Asociația Presei Independente în cel de-al doilea raport de monitorizare privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate de autoritățile Republicii Moldova în Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (PNAAA).

CCA consideră că perioada de raportare iunie-august 2017 nu corespunde termenelor reale indicate în PNAAA, întrucât în acest plan acțiunile sunt prevăzute trimestrial, prin urmare realizarea acestora trebuie  evaluată în funcție de lunile trimestriale: iunie-septembrie, inclusiv.

În acest context, raportul de monitorizare a constatat prematur și prin aceasta a acuzat nefondat CCA de faptul că nu și-a îndeplinit o serie de angajamente, și anume monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării accesului la informație pentru persoanele cu necesități speciale; organizarea seminarelor zonale cu titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie și dezvoltarea spațiului audiovizual autohton și alocarea mijloacelor financiare pentru producerea serviciilor de programe. Totodată, Consiliul consideră formală și abordarea evaluatorilor, deoarece activitățile instituției au fost planificate pentru întreg anul 2017, iar pe parcurs instituția a decis să modifice perioada de desfășurare a unor activități, reprogramându-le în funcție de situațiile reale și problemele survenite. Astfel, monitorizarea cu privire la drepturile copiilor, planificată pentru trimestrul IV, conform PNAAA 2017-2019, a fost efectuată în trimestrul III (Decizia nr. 19/131 din 18 august 2017), iar monitorizarea cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz şi văz la serviciile de programe a fost reprogramată pentru trimestrul IV. Argumentele care au stat la baza acestei decizii vizează faptul că: 1) Decizia cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la programele audiovizuale a intrat în vigoare abia la 1 septembrie 2017 (Decizia nr. 16/101 din 21 iulie 2017), de aceea monitorizarea nu putea fi demarată mai devreme de această dată, respectiv, în ședința publică a CCA din 27 septembrie va fi decisă perioada de monitorizare; și 2) trimestrul III este mai potrivit pentru monitorizarea respectării drepturilor copiilor, întrucât este perioada vacanței și începutul anului de studii, copiii sunt vizați mai des în buletinele informative ale radiodifuzorilor.

Deci, cele două activități planificate au fost substituite, ceea ce însă nu poate nicidecum periclita per ansamblu procesul de realizare a planului PNAAA și, implicit, influența efectul și impactul lor asupra interesului public. Doar o abordare sumară scoate în evidență realizarea unei acțiuni planificate și nu menționează anticiparea altei acțiuni.

Referitor la organizarea seminarelor zonale cu titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie, amintim că tradițional acestea se desfășoară toamna. Organizarea seminarelor în perioada estivală este neproductivă, deoarece este perioada concediilor. Așadar, aceste seminare au fost programate pentru sfârșitul lunii septembrie (primul, în zona de nord, va avea loc deja pe data de 29 septembrie), iar celelalte în luna octombrie.

Cât privește concursul anual de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, menționăm că proiectul inițiat de CCA se desfășoară cu succes al patrulea an consecutiv și urmează a fi continuat anul viitor. Precizăm că nu este posibilă demararea unui nou concurs înainte de a se face bilanțul concursului precedent, pentru 2016. Deși a fost planificat pentru trimestrul III al anului 2017, tradițional, organizarea concursului are loc în lunile septembrie-decembrie. Așadar, prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie 2016, CCA a demarat Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016. Bilanțul concursului a fost făcut prin Decizia nr. 33/192 din 05 decembrie 2016, respectiv au fost selectați 8 radiodifuzori câștigători, care au obligația de a realiza și difuza programele audiovizuale în termen de 6 luni din momentul finanțării. În ședința publică din 04 septembrie 2017 (prin Decizia nr. 21/140) Consiliul a examinat proiectele de emisiuni câștigătoare în concurs, iar pentru că doi radiodifuzori locali nu au reușit să realizeze toate emisiunile preconizate, CCA le-a acordat un termen suplimentar – până la 01 octombrie 2017. Luând în considerare cele expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va demara un nou concurs în lunile octombrie-decembrie 2017. Un alt argument că acest concurs nu poate fi desfășurat în trimestrul III este și faptul că perioada concediilor de vară ar limita și ar dezechilibra participarea radiodifuzorilor locali la concurs cu programe audiovizuale calitative.

Conchidem că raportul a abordat o atitudine formală și în ceea ce vizează analiza calitativă a impactului acestei acțiuni, pe care o considerăm una dintre cele mai eficiente, menite să acorde un suport real radiodifuzorilor din teritoriu în vederea creării produsului autohton de calitate.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul