Serviciul de presă

 • 10 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 martie 2016, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat recomandările privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră la cel de televiziune digitală terestră. Recomandările vor fi publicate pe site-ul CCA, la Rubrica Digitalizarea.

 • 3 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 3 martie 2016, în şedinţă publică. 

 • 26 Februarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 26 februarie 2016, în şedinţă publică.

  26 februarie 1996 – prima şedinţă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului

 • 12 Februarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în şedinţa publică din 28 ianuarie 2016, prin Decizia nr. 2/8 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-37 din 12 februarie 2016) a anunţat Concursul pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. x), z) şi z²), 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr.

 • 11 Februarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 11 februarie 2016, în şedinţă publică.

 • 28 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie 2016, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunţat, în baza Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, a avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi a ÎS ”Radiocomunicaţii”, Concursul pentru suplinirea

 • 27 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului sesizează Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la proiectul Legii UTA Găgăuzia privind modificarea şi completarea Legii UTA Găgăuzia a audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10 iulie 2007, care conţine prevederi ce subminează  bazele statalităţii şi ordinii legale a Republicii Moldova.

 • 27 Ianuarie

  Exercitarea dreptului la libertatea de expresie include dreptul de a primi şi împărtăşi informaţii şi idei, iar participarea la viaţa democratică a consumatorilor de programe depinde tot mai mult de accesibilitatea şi calitatea serviciilor de programe TV şi radio. Accesul liber la informaţii pluraliste şi diverse este fundamental pentru un stat de drept şi o diversitate culturală socială.

 • 25 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă:

  I . Prin DECIZIA nr. 40/200 din 03 decembrie 2015 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (M.O. din 22 ianuarie 2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi a avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1497 din 12.11.2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă cu următorii parametri:

 • 21 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului  s-a autosesizat cu privire la informaţiile parvenite din presă referitor la întreruperea semnalului posturilor de televiziune ”Moldova-1”, ”Canal 2”, ”Canal 3”, ”Pro TV Chişinău”, ”Jurnal TV”, ”TV 7”, ”Publika TV” şi ”Prime” de către distribuitorul de servicii ”Moldtelecom”. Cazul va fi investigat şi examinat în conformitate cu normele legale.