Serviciul de presă

 • 10 Februarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 februarie 2017, în ședință publică.

 • 27 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 27 ianuarie 2017, într-o nouă şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2016. Raportul va fi remis Parlamentului şi va fi publicat pe pagina electronică a instituţiei.

 • 27 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 27 ianuarie 2017, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a decis monitorizarea serviciilor de programe la capitolul respectării producției propriei și autohtonă cu caracter informativ și analitic în limba română (art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului) difuzată de posturile de televiziune „Moldova-1”, „Publika TV”, „Canal 3”, „TV 7”, „Prime”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „N4”, „TVC 21”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Noroc”, „RTR Moldova” și „Ren Moldova”, pentru o perioadă de 7 zile fiecare.

 • 19 Ianuarie

  Precizările CCA referitoare la situația „Jurnal TV”

  În contextul ultimelor evenimente legate de activitatea postului „Jurnal TV” și a declarațiilor pe marginea acestui subiect, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, vine cu următoarele precizări.

 • 30 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 decembrie, în ultima şedinţă publică din acest an.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a făcut bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio: 96,6 MHz – Cantemir, 71,66 MHz –  Leova şi 103,6 MHz – Soroca. La concurs s-a înscris 1 solicitanţi – „Radio Plai” S.R.L., pentru postul de radio „Radio Plai”. Drept urmare, în urma dezbaterilor publice, postul „Radio Plai” şi-a extins aria de emisie în Cantemir – frecvenţa 96,6 MHz. Pentru utilizarea frecvenţelor 71,66 MHz –  Leova şi 103,6 MHz – Soroca nu a fost depus nici un dosar, frecvențele respective vor fi anunțate în concurs.

 • 22 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 22 decembrie, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunțat în concurs canalele TV: 37 – Chișinău, 58 – Bălți, 24 – Varnița, 48 – Cahul, 54 – Orhei și frecvența radio 88,3 MHz – s. Pănăşeşti (r-nul Străşeni).

 • 19 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 19 decembrie, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a făcut bilanţul Concursului pentru utilizarea a trei frecvenţe radio: 100,2 MHz – Sîngerei; 105,0 MHz – Basarabeasca şi 88,3 MHz – s. Pănăşeşti (r-nul Străşeni). La concursul s-au înscris 2 solicitanţi: „Inforustic” S.R.L.,  pentru postul de radio „Plus FM” şi „L.V. Topal” S.R.L., pentru postul de radio „Bas FM”, cărora Consiliul le-a eliberat licenţă de emisie. Frecvenţa 88,3 MHz – s. Pănăşeşti (r-nul Străşeni) va fi anunţată în concurs.

 • 8 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 8 decembrie 2016, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale de către 14 posturi de televiziune, pentru perioada 06-13 noiembrie 2016.

 • 6 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit la 5 decembrie 2016 în şedinţă publică.

  Instituţia publică autonomă în domeniul audiovizualului, preocupată de necesitatea de a dezvolta piaţa audiovizuală şi de a stimula producţia audiovizuală autohtonă, a făcut bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale care abordează subiecte şi probleme de interes public, a căror producere va fi susţinută financiar din sursele Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, pentru 2016, anunțat prin Decizia nr. 30/179 din 28 octombrie 2016.

 • 2 Decembrie

  Prin DECIZIA nr.31/181 din 11 noiembrie2016, cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016, şi anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio 96,6 MHz – Cantemir, 71,66 MHz –  Leova şi 103,6 MHz, în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr.