Serviciul de presă

 • 19 Mai

  Stimaţi colegi, reprezentanţi ai radiodifuzorilor şi mass-media,

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului are o responsabilitate enormă, care rezidă, în primul rând, în preocuparea pentru îmbunătăţirea serviciilor media audiovizuale, inclusiv prin coordonarea, autorizarea şi monitorizarea activităţii radiodifuzorilor, astfel încât prin pluralism eficient şi profesionalism publicul să devină beneficiarul unor informaţii corecte, echidistante şi operative. Este foarte important ca alegerile în Republica Moldova să le câştige cetăţenii şi nu televiziunile.

 • 12 Mai

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 mai  2017, în ședință publică.

  Dnii Dinu Ciocan, președinte, și Nicolae Damaschin, vicepreședinte CCA, și-au prezentat demisiile din funcțiile de președinte și vicepreședinte din proprie inițiativă. În acest context, dnii Dinu Ciocan și Nicolae Damaschin au mulțumit membrilor și angajaților CCA pentru încrederea și suportul oferit în activitatea desfășurată pe perioada mandatelor.

 • 3 Mai

  Ziua Internațională a Libertății Presei este un prilej de a evoca meseria de jurnalist și de a consolida statutul libertății de exprimare și a informației, factori esențiali pentru existența unei societăți democratice, dar și pentru exercitarea altor drepturi și libertăți fundamentale ale omului în interesul siguranței naționale.

 • 27 Aprilie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 27 aprilie  2017, în ședință publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Publika TV”, „Canal 3”, „TV 7”, „Prime”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „N4”, „TVC 21”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Noroc”, „RTR Moldova” și „Ren Moldova” la capitolul respectării art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului, pentru o perioadă de 7 zile fiecare. Datele raportului au atestat că din 16 posturi monitorizate, „Noroc”, „N 4”, „Moldova-1” și „ITV” respectă volumul producției proprie și autohtonă cu caracter informativ și analitic difuzat în limba română de 80%.

 • 27 Aprilie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 27 aprilie  2017, într-o nouă ședință publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a acordat susținere demersului Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova și a recomandat posturilor de  televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova, difuzarea, cu titlu gratuit, a emisiunilor realizate în cadrul proiectului de pionierat pe piaţa media din Republica Moldova „Punţi către Europa”. Seria de documentare „Punţi către Europa” are drept scop promovarea valorilor europene şi va contribui la informarea obiectivă a publicului despre experienţa de aderare la Uniunea Europeană a altor state.

 • 21 Aprilie

  CONCURS

  (M.O. nr. 119-126 din 14 aprilie 2017)

  Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22 decembrie 2016:

 • 1 Aprilie

  CONCURS

  (M.O. nr. 92-102 din 31 martie 2017)

  Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22 decembrie 2016:

 • 24 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 24 martie  2017, în ședință publică.

 • 10 Martie

  Prin DECIZIA nr. 1/4 din 27 ianuarie 2017 Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi rămasă disponibilă în temeiul avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/807 din 20.06.2016 şi nr. 01/908 din 08.07.2016, a deciziilor CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016 şi nr. 37/215 din 30 decembrie 2016, ca urmare a expirării termenului de valabilitate a Licenţei de emisie seria AA nr. 073690 din 26.01.2010, eliberată F.P.C. „FLOR-TV” S.R.L.

 • 7 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 7 martie  2017, în ședință publică.