Membrii consiliului

 • Dragoş Vicol
  Președinte CCA

  Bir.: 201 ;
  tel.: 022 277 551 ;

  email:
  office@cca.md

 • Dorina Curnic
  Membru CCA

  Bir.: 208 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  office@cca.md

 • Veronica Cojocaru
  Membru CCA

  Bir.: 205 ;
  tel.: 022 277 470 ;

  email:
  office@cca.md

 • Iurie Colesnic
  Membru CCA

  Bir.: 204 ;
  tel.: 022 222 425 ;

  email:
  office@cca.md

 • Artur Cozma
  Membru CCA

  Bir.: 211 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  a.cozma@cca.md

 • Cristina Duca
  Membru CCA

  Bir.: 206 ;
  tel.: 022 277 470 ;

  email:
  c.duca@cca.md

 • Olga Guţuţui
  Membru CCA

  Bir.: 210 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  o.gututui@cca.md

 • Olga Barbălată
  Membru CCA

  Bir.: 209 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  office@cca.md

 • Tatiana Buraga
  Membru CCA

  Bir.: 207 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  office@cca.md

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus.

Durata mandatului membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului este de 6 ani. Reînnoirea componenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului se efectuează eşalonat: iniţial, se aleg 3 candidaţi pe un termen de 6 ani, 3 pentru 4 ani şi 3 pentru 2 ani. La expirarea termenelor iniţiale, în temeiul propunerilor făcute la solicitarea comisiei parlamentare de profil şi a Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri şi imunităţi, în baza sesizării Consiliului Coordonator al Audiovizualului, alţi membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului se numesc pe un termen de 6 ani.

Pe durata mandatului, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt inamovibili, cu excepţia perioadei rezervate pentru renunţarea la incompatibilităţile specificate în prezentul cod.

O persoană nu poate deţine consecutiv două mandate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului poate interveni în caz de:

 • demisie;
 • expirare a termenului de deţinere a funcţiei;
 • condamnare prin hotărîre judecătorească definitivă;
 • pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
 • incapacitate mentală sau fizică;
 • atingere a vîrstei legale de pensionare.

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt asimilaţi calităţii de funcţionar public.

După aprobare de către Parlament, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt:

"Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului."

Comunicate de presă

 • Vin ,Noiembrie 09, 2018 - 14:37

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 noiembrie 2018, în ședință publică. 

 • Mar ,Octombrie 30, 2018 - 17:26

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 octombrie 2018, în ședință publică. 

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat doi reprezentanți din partea clienților de publicitate locali în componența nominală a Comisiei de licitație pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență:

  1) reprezentantul desemnat din partea ÎCS „BM Technotrade” SRL;

 • Joi ,Octombrie 25, 2018 - 11:37

  În atenția radiodifuzorilor participanți la Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018