Membrii consiliului

 • Dragoş Vicol
  Președinte CCA

  Bir.: 201 ;
  tel.: 022 277 551 ;

  email:
  office@cca.md

 • Dorina Curnic
  Membru CCA

  Bir.: 208 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  office@cca.md

 • Veronica Cojocaru
  Membru CCA

  Bir.: 205 ;
  tel.: 022 277 470 ;

  email:
  office@cca.md

 • Iurie Colesnic
  Membru CCA

  Bir.: 204 ;
  tel.: 022 222 425 ;

  email:
  office@cca.md

 • Artur Cozma
  Membru CCA

  Bir.: 211 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  a.cozma@cca.md

 • Cristina Duca
  Membru CCA

  Bir.: 206 ;
  tel.: 022 277 470 ;

  email:
  c.duca@cca.md

 • Olga Guţuţui
  Membru CCA

  Bir.: 210 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  o.gututui@cca.md

 • Olga Barbălată
  Membru CCA

  Bir.: 209 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  office@cca.md

 • Tatiana Buraga
  Membru CCA

  Bir.: 207 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  office@cca.md

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus.

Durata mandatului membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului este de 6 ani. Reînnoirea componenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului se efectuează eşalonat: iniţial, se aleg 3 candidaţi pe un termen de 6 ani, 3 pentru 4 ani şi 3 pentru 2 ani. La expirarea termenelor iniţiale, în temeiul propunerilor făcute la solicitarea comisiei parlamentare de profil şi a Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri şi imunităţi, în baza sesizării Consiliului Coordonator al Audiovizualului, alţi membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului se numesc pe un termen de 6 ani.

Pe durata mandatului, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt inamovibili, cu excepţia perioadei rezervate pentru renunţarea la incompatibilităţile specificate în prezentul cod.

O persoană nu poate deţine consecutiv două mandate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului poate interveni în caz de:

 • demisie;
 • expirare a termenului de deţinere a funcţiei;
 • condamnare prin hotărîre judecătorească definitivă;
 • pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
 • incapacitate mentală sau fizică;
 • atingere a vîrstei legale de pensionare.

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt asimilaţi calităţii de funcţionar public.

După aprobare de către Parlament, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt:

"Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului."

Comunicate de presă

 • Mie ,Iulie 18, 2018 - 13:47

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit vineri, 13 iulie 2018, în 2 ședințe publice.

 • Lun ,Iulie 16, 2018 - 11:51

  Ca urmare a sesizărilor parvenite cu privire la semnele de concurență neloială pe piața distribuirii serviciilor de programe pe teritoriul Republici Moldova, Vă reamintim și totodată venim cu precizarea că retransmisia serviciilor de programe prin orice mijloace tehnice, inclusiv prin rețeaua internet, cade sub incidența Codului audiovizualului și, prin urmare, constituie obiect de sesizare pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

 • Joi ,Iunie 21, 2018 - 19:26

  În perioada 10-14 iunie curent, dl Dragoș Vicol, Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Republicii Moldova, și dl Artur Cozma, Membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, au efectuat o vizită de lucru în Statul Israel. Programul vizitei a cuprins întruniri ale delegației moldave cu conducerea și membrii celor două autorități din Statul Israel, responsabile de audiovizualul israelian.