ORDINEA DE ZI

                                        A ŞEDINŢEI CCA                                        

DIN  24 MARTIE  2017

Mun. Chişinău                                                                                                                                                                                          Ora: 10:00

 

NR.

CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

 1.  

Cu privire la examinarea sesizării dlui V. JERECHI, primarul s. Bulboaca, r-nul Anenii-Noi, a dlui G. Filipenco, director-interimar al grădiniței „Plopușor”, și din partea unui grup de părinți

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

Cu privire la examinarea unor propuneri de monitorizare a radiodifuzorilor

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „Rebdacons” S.R.L. și „Artobago” S.R.L.

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizațiile de retransmisie

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la examinarea cererii de  retragere a autorizației de retransmisie

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizațiile de retransmisie

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile și rămasă disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 1/4 din 27 ianuarie 2017

DLA

L.VIZIRU

 1.  

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licenţelor de emisie

DLA

 

L.VIZIRU

 1.  

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2016-2018

DJR

I. DUHLICHER

 1.  

Cu privire la examinarea sesizării ООО „Централ Партнершип Сейлз Хаус”

DJR

I. DUHLICHER

 1.  

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative

DJR

I. DUHLICHER

 1.  

Cu privire la mediatizarea campaniei sociale de informare privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră

DGLAM

D. CURNIC

 

Comunicate de presă

 • Vin ,Martie 10, 2017 - 17:18

  Prin DECIZIA nr. 1/4 din 27 ianuarie 2017 Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi rămasă disponibilă în temeiul avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/807 din 20.06.2016 şi nr. 01/908 din 08.07.2016, a deciziilor CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016 şi nr. 37/215 din 30 decembrie 2016, ca urmare a expirării termenului de valabilitate a Licenţei de emisie seria AA nr. 073690 din 26.01.2010, eliberată F.P.C. „FLOR-TV” S.R.L.

 • Mar ,Martie 07, 2017 - 13:44

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 7 martie  2017, în ședință publică.

 • Mar ,Februarie 28, 2017 - 17:02

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  1.  Specialist principal, Direcția licențiere și autorizare;

  2.  Specialist, Direcția licențiere și autorizare;