ORDINEA DE ZI

                                                                                                         A ȘEDINȚEI CCA                                        

   DIN 18 AUGUST 2017

Mun. Chișinău                                                                                                                              Ora: 10:00

 

NR.

CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

  1.  

    

Cu privire la examinarea demersului  „SELECTCANAL-TV” SRL nr. 39-07/17 din 27 iulie 2017

DLA

L. VIZIRU

  1.  

 

Cu privire la retragerea unei licenţe de emisie din iniţiativa titularului

DLA

L. VIZIRU

  1.  

 

      Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.2015

DLA

L. VIZIRU

  1.  

 

Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori   

DMTV

E. CRÎŞMARU

  1.  

 

Cu privire la examinarea demersului MAEIE nr. DB/3-022-012-951 din 03 august 2017

 

DMTV

E. CRÎŞMARU

 

Comunicate de presă