ANUNŢ

Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează dezbateri publice

la Proiectul de Decizie cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață

 

Pentru consultarea opiniei publice şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului lansează invitația de a participa la dezbateri publice pe marginea  Proiectului de Decizie cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață. 

 

Proiectul de Decizie cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață este publicat alăturat.

Persoana de contact: Victoria SON, şef adjunct Direcţia Juridică și Reglementări, tel.: (022) 213-045, e-mail: office@cca.md.

Comunicate de presă