Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat, prin Decizia nr. 25/168 din 09.10.2018, Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență. Astfel, în temeiul art. 661 din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a elaborat Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență. Varianta conceptuală a Regulamentului în cauză a fost aprobată anterior prin Decizia nr.4/16 din 12 februarie 2018.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Regulamentului a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Transparența decizională, secțiunea Consultații publice. Proiectul a fost remis spre avizare reprezentanților societății civile, radiodifuzorilor, agențiilor de publicitate, caselor de vânzări și autorităților publice. Totodată, proiectul a fost supus dezbaterilor publice în cadrul a 4 runde de ședințe publice cu toți actorii interesați (radiodifuzori, societatea civilă, agențiile de publicitate, casele de vânzări și clienții de publicitate). În regulament se regăsesc majoritatea propunerilor parvenite.

Documentul reglementează detaliat modul de organizare și desfășurare a licitației cu privire la selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență TV, în special modul de creare și funcționare a Adunării Generale pentru Măsurarea Cotelor de Audiență, care este alcătuită din radiodifuzori, agenții de publicitare, case de vânzări și clienți de publicitate și a comisiei de licitație alcătuită din 15 membri cu drept de vot, dintre care: 5 reprezentanți din partea a 5 radiodifuzori care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018, cu excepția veniturilor din publicitatea electorală, 5 reprezentanți din partea a 5 agenții de publicitate care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018, 5 reprezentanți: din partea a 3 clienți de publicitate locali care au alocat cel mai mare buget pentru publicitate TV în anul 2018 și din partea a 2 case de vânzări care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018 și 2 membri CCA fără drept de vot, în calitate de observatori. 

Comunicate de presă

 • Vin ,Noiembrie 09, 2018 - 14:37

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 noiembrie 2018, în ședință publică. 

 • Mar ,Octombrie 30, 2018 - 17:26

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 octombrie 2018, în ședință publică. 

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat doi reprezentanți din partea clienților de publicitate locali în componența nominală a Comisiei de licitație pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență:

  1) reprezentantul desemnat din partea ÎCS „BM Technotrade” SRL;

 • Joi ,Octombrie 25, 2018 - 11:37

  În atenția radiodifuzorilor participanți la Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018